Velkommen til Central Rådgivningsenhed

Central Rådgivningsenhed er en enhed under Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge, inklusiv børn og unge med handicap.

Central Rådgivningsenhed (CR) målsætning er at rådgive og vejlede kommunerne på området for udsatte børn og unge. herunder børn og unge med handicap. CR skal gennem dialog med kommunerne rådgive kommunale ledere og sagsbehandlere om, hvordan de kan styrke kvaliteten af sagsbehandlingen.

Nyheder

Familierådslagning

Informationer omkring familierådslagningsmetoden er nu kommet fast ind på Central Rådgivningsenhedens hjemmeside.

Under fanen Familierådslagning…

Læs mere...

Invitation til et landsdækkende kursus i at tale med børn

Den Centrale Rådgivningsenhed, er en enhed under Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender. Enheden er oprettet for at understø…

Læs mere...

Orientering om Saaffik's Funktion

Læs mere...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev